ALAHADY 07 JOLAY 2024 – FANOKANANA/FANDRAISAN-TANANA IREO DIAKONA SY LOHOLONA ANDIANY FINARITRA, MBOLA TSY VOATOKANA/TSY VOARAY TANANA