Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

“Mpanandratra Tehina”
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo". 1 Korintiana 15:58

ATTENDRE QUE LA COLÈRE PASSE

“Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi! Cache-toi pour un petit moment, jusqu’à ce que la colère soit passée.” Esaïe‬ ‭26:20

Reçu de Pasteur Raymond KOFFI

23 Mars 2020 – 05 Avril 2020

ORA FIDIRANA

Ao anatin'ny 15 andro manomboka ny 21/03 dia tsy misy ny fanompoam-pivavahana Alahady sy ny fotoam-bavaka amin'ny andavanandro.

Mikatona ny Fiangonana.

ALAHADY 08 MAR 2020

« Kanefa manan-teny aminao Aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany…

"Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesoa nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara". Marka 1:14-15