Etude biblique

Ireo fampianarana mandritra ny "Etude Biblique".

EFESIANA 4:11-16, Zoma Jona 2024

FIARAHA-MANDINIKA SORATRA MASINA EFESIANA 4:11-16 NY BOKY Taona nanoratana: 63 AD Mpanoratra: Paoly izay tao Efesosy (Asa 18:18-22). Any Torkia, faritanin’i Izmir izy ankehitriny. Tanàna tsy misy mponina firy intsony saingy mahasarika mpizahatany maro. Toerana nanoratana: Roma (tany am-pigadrana) Epistilin’ny ...

"Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesoa. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy". Apokalypsy 12 : 17 ...

Fanoharana ny amin’i Jerosalema Vaovao

Apokalypsy 21 :2 : « Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’ Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ ny vadiny ». 1/ Oharina amin’ny tanàna masina i Jerosalema ...