Ny Birao

 

Ny Biraon’ny Fitandremana Isotry Fitiavana dia:

 • Miara-miasa akaiky amin’ny Mpitandrina amin’ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra sy ny fitoriana ny Filazantsara izay hanirahana ny Fitandremana
 • Mamolavola ny vina sy ny tetik'asan’ny Fitandremana ary manolotra izany hodinihin’ny Mpihevi-draharahan’ny Fitandremana
 • Manatanteraka ny hevitra tapaky ny Mpihevi-draharaha sy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo
 • Mandamina sy manao izay mampandeha ny raharaha rehetra eto amin’ny Fitandremana
 • Manao izay hisian’ny filaminana sy fiombonana eto anivon’ny Fitandremana
 • Manao izay hahatanterahan’ny Fitandremana Isotry Fitiavana ny adidiny, na eo anivon’ny Synodamparitany misy azy, na eo anivon’ny Foibe FJKM
 • Mandamina ny fitantanana ara-bola

Mba hahafahan’ny birao manatanteraka ireo andraikiny ireo dia mivory in-droa isam-bolana ny Biraon’ny Fitandremana Isotry Fitiavana.

Ireo biraon'ny Fitandremana (2024-2028) dia :

 • Filoha : Ny Mpitandrina ANDRIANOMANANA MIARISOA
 • Mpitantsoratry ny fivoriana : RABENIARISON TIANA NIRINA
 • Mpitantsoratry ny vola : RAZAKANAIVO RABEMIHOATRA IHAJA NIRINA1
 • Mpitahiry vola : ANDRIAMALALA NIRINA DANIEL
 • Mpanolo-tsaina voalohany : RAKOTOARISON OLIVIER
 • Mpanolo-tsaina faharoa : RASAMOELINA WICKLIFF JOEL
 • Mpanolo-tsaina fahatelo : RANJOHANISON PATRICK