ALAHADY 23 JOLAY 2023 – FANDRAISAN-TANANA NY MPITANDRINA MIARAKA AMIN’NY FIANGONANA