ALAHADY 14 MEY 2023 – ALAHADIN’NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA