FISINDAN’NY MPIHEVI-DRAHARAHA OMBAM-BADY, MANTASOA, 03-05 NOV 2022