ALAHADY 30 JOLAY 2023 – ALAHADIN’NY VONDRONA FOTOTRA LAIKA