Tsianjery Alahady 29 Novambra 2020

"Izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny Fanahy ho santatra ato am-pontsika". — II Korintiana 1 : 22