Tsianjery Alahady 27 Desambra 2020

"Hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro". — Jeremia 1 : 5a