Toriteny

ALAHADY 29 AOG 2021

6 septembre 2021
Hebreo 10 :22 : « Dia aoka isika hanatona amin’ ny fo marina sy amin’ ny fahatokiana be avy amin’ ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin’ ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin’ ny rano madio ».…

ALAHADY 22 AOG 2021

28 août 2021
Filipiana  1. Misaotra ny Tompo ny amin’ny teny izay omen’ny Fanahy Masina antsika ; teny fanta-daza, teny mampieritreritra, tena hampahery. Filipiana 1 :6 : « Ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny…

ALAHADY 15 AOG 2021

16 août 2021
2 Korintiana 9 ry havana. Ny hafatry ny Tompo ho antsika amin’izao maraina izao dia faran’izay tsotra, efa haintsika tsianjery an : TANDREMO NY FITIAVAN-TENA, TANDREMO NY FITIAVAM-BOLA. TANDREMO NY FITIAVAN-TENA, TANDREMO NY FITIAVAM-BOLA. Tsy misaraka…