Toriteny

ALAHADY 20 SEPT 2020

21 septembre 2020
Titosy 1 : 7 : « Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manan-tsiny, fa mpitandrina ny an'Andriamanitra » Ao amin’ny Baiboly sasany izao an, eo amin’ilay mpitandrina misy hoe 2, misy 2 kely io. Dia ilay…

ALAHADY 13 SEPT 2020

17 septembre 2020
Ao amin’ny Filipiana 2 ry havana, Filipiana 2 :12-18 no hakantsika hafatra. Ny hafatra ho antsika Fiangonana anio maraina ry havana  ô, dia ny hoe: « Avelao Jesoa hanatanteraka anao ». Raha teneniko amin’ny teny vary amin’anana ilay…

ALAHADY 06 SEPT 2020

6 septembre 2020
Amin’izao Alahady voalohany amin’ny volana Septambra izao ry havana, andinihantsika lohahevitra vaovao, lohahevitra volamena koa hoe : « Miasà » ; ny kristiana izany tsy mipetrapetra-potsiny fa miasa ; saingy tsy miasa fe miasa, fa miasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra – Miasa…

ALAHADY 30 AOG 2020

30 août 2020
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 21 no iaingantsika. Ao anatin’ny volana andinihantsika ny lohahevitra hoe « Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino » ; Alahady fahadimy androany ry havana andinihintsika an’izany. Ary misaotra ny Tompo ny amin’ny mbola ahazoantsika mandinika…

ALAHADY 23 AOG 2020

23 août 2020
Ao amin’ny 2 Timoty 4 ry havana no hakantsika ny hafatra ho antsika izay te ho hita mahatoky hatramin’ny fahafatesana. Mahatoky hatramin’ny fahafatesana : izany no antom-pisiana tsara indrindra. Mitady olona mahatoky ny Tompo, mila olona…

ALAHADY 16 AOG 2020

16 août 2020
Apokalypsy 6 :9 : « Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambanin’ ny alitara ny fanahin’ izay voavono noho ny tenin’ Andriamanitra sy ny filazana izay nohazoniny ». Jesoa ry havana no mampahita an’ny Apostoly Jaona…