Toriteny

ALAHADY 04 APR 2021

8 avril 2021
Galatiana 3 :10-14 : « Fa izay rehetra amin’ ny asan’ ny lalàna dia eo ambanin’ ny fanozonana; fa voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra voasoratra ao amin’ ny bokin’ ny lalàna. Ary…

ALAHADY 28 MARS 2021

29 mars 2021
Zakaria 9. Raha fintinina ry havana ny hafatra ho antsika anio, dia hoe : MIANARA MIJERY NY ANKEHITRININAO, NY ANIO IZANY ; SADY MIJERY NY MANDRAKIZAY-NAO. Misy fijery anankiroa atambatra eo izany. Ny zavatra jerena anankiroa atambatra,…

ALAHADY 21 MARS 2021 – FIDIRANA FAHA2

23 mars 2021
Sokafantsika ny Baibolintsika ao amin’ny Lioka 8 ry havana ; ilay fanoharana momba ny voa nafafy. Ilay voa tsara nafafy : ny tenin’Andriamanitra io izany e. Ny Apostoly Paoly dia miteny hoe : « Fa ankehitriny dia ireto telo…

ALAHADY 14 MARS 2021

15 mars 2021
Misaotra ny Tompo isika ny amin’ny programany ho antsika. Ary raha ny perikopa androany no jerena, dia hoe : ny programan’ny Tompo ho antsika Fiangonana, ho antsika zanany, dia ny hoe : ho « excellent ». Tiany isika ry havana…